fbpx

ZASADY REKRUTACJI WYKŁADOWCÓW

Zasady ubiegania się nauczycieli akademickich o wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Zasady na rok 2020/2021

1. W ramach Programu Erasmus+ (Erasmus) nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Lingwistycznej (WSL) może wyjechać wyłącznie do uczelni partnerskiej posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa (Karta), z którą uczelnia podpisała stosowną umowę (wykaz umów bilateralnych w załączniku nr 1).

2. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Przed wyjazdem nauczyciela akademickiego do uczelni partnerskiej, powinien zostać uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć do przeprowadzenia przez nauczyciela akademickiego.

3. Formularze aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej www.wsl.edu.pl oraz w Dziale Współpracy z Zagranicą WSL.

4. Wyjeżdżający do uczelni zagranicznej nauczyciel otrzymuje grant (stypendium) przeznaczony na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Wysokość tego grantu obliczana jest w oparciu o wysokość stawek obowiązujących w programie Erasmus+ (KA103). 

 5. Pobyt indywidualnego nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2020 r. a 30 września 2021 r. Wyjazd nauczyciela akademickiego nie może być krótszy niż 2 dni. Nauczyciel musi zrealizować minimum 8 godzin lekcyjnych. 

6. Po powrocie nauczyciel akademicki składa w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

  • zaświadczenie z uczelni partnerskiej zawierające potwierdzenie przeprowadzenia zajęć (minimum 8 godzin);
  • ankietę nauczyciela – stypendysty Erasmusa (w formie online);

mgr inż. Jarosław Kopera

Prezydent Uczelni

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus

Załączniki

   1. Wykaz umów bilateralnych na rok akademicki 2018/2019.

   2. Skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Erasmusa.

Załącznik nr 1

Wykaz umów bilateralnych na rok akademicki 2020/2021

Lp.

Kod Erasmusa uczelni partnerskiej

Nazwa uczelni partnerskiej

Data wygaśnięcia umowy dwustronnej

Wyjazdy WYKŁADOWCÓW
– liczba wyjazdów zaplanowanych 
w umowie

A

B

C

D

E

1

B GEEL07

Thomas More Kempen

2020

2

2

E CADIZ01

Universidad de Cadiz

2020

3

3

E HUELVA01

Universidad de Huelva

2021

2

4

E TARRAGO01

Universidad Rovira i Virgili

2020

4

5

TR ELAZIG01

Firat University

2021

2

6

P PORTO05

Instituto Politécnico do Porto

2020

4

7

TR ANKARA03

Hacettepe University

2020

2

9

TR ANKARA06

Baskent University

2020

2

10

CZ PLZEN01

University of West Bohemia

2021

2

12

D CHEMNIT01

Technische Universität Chemnitz

2021

4

13

I COSENZA01

Universita della Calabria

2021

2

14

LV DAUGAVP0

Daugavpils Universitāt

2020

suma:

3

35

Załącznik nr 2

Skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Erasmusa 

Erasmus+

  1. Prezydent Uczelni
  2. Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą
  3. Przedstawiciel Działu Spraw Studenckich
  4. Przedstawiciel Wydziałowy
Skip to content