fbpx

Rekrutacja

Kierownik Działu Rekrutacji
mgr Lidia Gworys

tel.: 34 365 58 02 wew. 110, 111

kom.: 697 880 026
e-mail: rekrutacja@wsl.edu.pl

Dział rekrutacji czynny:

poniedziałek-piątek w godzinach 9.00-15.00

Trwa rekrutacja na semestr wakacyjny (nauka w lipcu, sierpniu i wrześniu)

Studia I i II stopnia ( 4 semestralne i 3 semestralne) 

Zapraszamy

Wymagane dokumenty: 

STUDIA I STOPNIA
• formularz rekrutacyjny na studia (druk wewnętrzny Uczelni)
• świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
• 1 fotografię (37 mm x 52 mm)

STUDIA II STOPNIA
• formularz rekrutacyjny na studia (druk wewnętrzny Uczelni)
• odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) – w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r. – część A (odpis) i B (suplement) dyplomu
• 1 fotografię (37 mm x 52 mm)

Dane do przelewu:
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Ul. Nadrzeczna 7, 42-200 Częstochowa
Numer rachunku: 21 1050 1142 1000 0024 0558 6831
IBAN: PL 21 1050 1142 1000 0024 0558 6831
SWIFT: INGBPLPW
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Kandydaci spełniający warunki kwalifikacyjne przyjmowani są na studia w dniu złożenia dokumentów.

 

Spotkajmy się na portalach społecznościowych

Skip to content