fbpx

Misja wsl

wsl

Bliżej Historii

Z przeszłością ul. Nadrzecznej i ul. Garncarskiej do przyszłości

U podstaw misji Wyższej Szkoły Lingwistycznej leży chęć kształtowania ludzi, którzy mają sobie dawać radę w życiu. Takich, którzy posiadają determinację, siłę woli i umiejętność przekraczania własnych ograniczeń. I nasza Uczelnia z powodzeniem tę misję realizuje – już od ponad 20 lat. Wyższa Szkoła Lingwistyczna to także miejsce, które odpowiada wyzwaniom społecznym, kulturowym i ekonomicznym. Biorąc na siebie społeczną misję, jaką niewątpliwie powinna spełniać uczelnia, Wyższa Szkoła Lingwistyczna aktywnie działa na rzecz zwiększenia liczby zagranicznych studentów w Polsce co w niedalekiej przyszłości przełoży się na zmniejszenia niżu demograficznego w Polsce. Studia online w Wyższej Szkole Lingwistycznej i nowatorski program „Podwójnych dyplomów” ściągają corocznie na studia w WSL kilkaset osób z Ukrainy i innych państw byłego bloku wschodniego, a w najbliższej przyszłości, także studentów z państw Afrykańskich. W naszych studentach z zagranicy widzimy olbrzymi potencjał. Studenci Ci są zmotywowani do nauki i pracy. Bardzo chętnie uczą się języka polskiego, poznają naszą kulturę, adaptują się do otaczającej ich rzeczywistości. Mają aspiracje, aby stać się pożądanym na rynku pracy pracownikiem. Angażują się nie tylko w życie studenckie i lokalne, ale dzięki aktywnemu uczestnictwu w zagranicznych praktykach i stażach oferowanych przez Wyższą Szkołę Lingwistyczną, stają się obywatelami Europy. Cenną lekcję otrzymują dzięki temu także nasi polscy studenci, którzy już od początku nauki w WSL mają okazję współpracować z ludźmi pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych. Wielokulturowość – tak charakterystyczna dla dzisiejszych czasów – jest bowiem atrybutem nowoczesnej, rozwijającej się Uczelni. Takiej jak nasza.

Kiedy stawialiśmy pierwsze kroki, wszystko było inne: realia polityczne, finansowe i gospodarcze. Inny był przede wszystkim student i jego potrzeby. W sektorze naszych usług  zostali sami fachowcy. Słabi już odpadli. I dlatego musimy być najlepsi. Od lat skutecznie dążymy do tego celu. W coraz trudniejszych warunkach cały czas utrzymujemy mocną pozycję na rynku. Dzieje się tak, ponieważ jesteśmy zawsze o krok do przodu. Byliśmy jedną z pierwszych Uczelni w Polsce, która wprowadziła do swojej oferty e-­learning. Od lat inwestujemy w edukację wspomaganą technologiami komputerowymi. Oprócz tak oczywistych aspektów jak dowolność czasu, miejsca i tempa uczenia, e-learning pozwala na bardziej aktywny i indywidualny tryb pracy. Studentom dostarczamy, nie tylko wysokiej jakości materiały w postaci elektronicznej, ale przede wszystkim interakcję i kontakt. Mamy pewność, którą potwierdzają niezależne badania, że absolwent, który ukończył studia online to zorganizowany pracownik o wysokich kompetencjach społecznych. Stawiamy więc na profesjonalne wykorzystanie naturalnego środowiska młodego człowieka, jakim z pewnością jest internet. Idziemy dalej i naszą wiedzą oraz doświadczeniem o studiach online dzielimy się ze studentami z całego świata.

WSL to także jedna z niewielu Uczelni w Polsce, która w programach nauczania uwzględnia metody i techniki coaching’owe (stosowane przez trenerów rozwoju osobistego). Kiedy inni dopiero poznawali zwrot „kompetencje miękkie”, Wyższa Szkoła Lingwistyczna już kształciła studentów według innowacyjnego, autorskiego programu. Umiejętności przydatne w każdej pracy, czyli tzw. transferable skills to temat podejmowany od lat przez wszystkie renomowane uczelnie na całym świecie. Przyświeca nam myśl, że rozwój kompetencji miękkich to najlepsza inwestycja, jaką można zrealizować. Kiedy nasz student staje się bardziej atrakcyjny dla pracodawców, nie tylko przestaje go dotyczyć bezrobocie – ale dostaje coraz atrakcyjniejsze propozycje pracy.  Studia  w WSL na wszystkich kierunkach o profilu praktycznym są prowadzone przy współpracy z interesariuszami zewnętrznymi będącymi przedstawicielami regionalnego otoczenia społeczno-gospodarczego, którzy współtworzą z Uczelnią programy kształcenia. Dostosowują również profile zawodowe absolwentów do aktualnych potrzeb pracodawców, oferują miejsca odbywania praktyk zawodowych i staży dla studentów.

Wszystkie kompetencje społeczne i umiejętności praktyczne uzyskiwane przez studentów WSL na zajęciach warsztatowych są prowadzone przez osoby posiadające praktyczne doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta studiów niestacjonarnych w formie online jest najlepszą na rynku, a nasze wspólne cele osiągamy poprzez pracę zespołową.

wsl
Skip to content