fbpx

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WSL CZĘSTOCHOWA

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie R-5-2023 sesja zaliczeniowa, egzaminacyjna i egzaminy dyplomowe w semestrze letnim 2022-2023

Zarządzenie nr R-3-2023 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim 2022-2023

Zarządzenie nr R-12-2022 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym 2022-2023

Zarządzenie nr R-8-2022 w sprawie zasad organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych kończących studia pierwszego stopnia

Zarządzenie nr R-7-2022 w sprawie trybu hybrydowego na egzaminach dyplomowych – semestr letni 2021-2022

Zarządzenie R -5 2022 w sprawie przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej i zaliczeniowej kończącej semestr letni 2021-2022 w trybie zdalnym

Zarządzenie R-3 2022 w sprawie wprowadzenia trybu zdalnego w semestrze letnim w roku akademickim 2021-2022

Zarządzenie R-1 2022 w sprawie wprowadzenia trybu zdalnego w sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 oraz zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym

Zarządzenie nr R-7_2021 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym 2021-2022

Zarządzenie Rektora nr R-1-2021_2021.02.09 w sprawie organizacji zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie R-10_2020 – Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym

Zarządzenie R-12_2020 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym

Zarządzenie nr R-14_2020 w sprawie zasad przeprowadzania praktyk studenckich w trybie zdalnym

Zarządzenie nr R-17_2020 w sprawie  organizacji semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021

Skip to content