fbpx

Biuro Karier

W Uczelni od roku 2014 działa Biuro Karier, które prowadzi działania mające na celu udzielanie wsparcia studentom w wejściu na rynek pracy poprzez:

1)        indywidualne konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego, w tym pomoc w obszarze zakładania działalności gospodarczej,

2)        indywidualną, akademicką pomoc prawną,

3)        organizację szkoleń i warsztatów na temat technik aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowania dokumentów aplikacyjnych,  radzenia sobie ze stresem,

4)        pomoc w pozyskaniu instytucji do realizacji praktyk zawodowych.


Istotne formy wsparcia pomocy studentom w wejściu na rynek pracy to:

1)        cykl warsztatów z zakresu kompetencji miękkich: Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych 

2)        warsztaty Rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie ze stresem

3)        szkolenie z zakresu Komunikacja w środowisku międzynarodowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych 

4)        szkolenie z zakresu Prawne uwarunkowania zakładania działalności w krajach Unii Europejskiej 

5)        wizyty studyjne realizowane u partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego 

Skip to content