fbpx

BIULETYN IFNORMACJI PUBLICZNEJ WSL CZĘSTOCHOWA

Wymagane dokumenty: 

  • formularz rekrutacyjny na studia (druk wewnętrzny Uczelni)
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), 
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 fotografie (37 mm x 52 mm),
  • fotografię w formacie JPG 20 mm x 25 mm, rozdzielczość 300 dpi (na opisanej płycie CD – imię i nazwisko kandydata), 
  • dla kandydatów na studia II stopnia – odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) – w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r. – część A (odpis) i B (suplement) dyplomu 

Kandydaci spełniający warunki kwalifikacyjne przyjmowani są na studia w dniu złożenia dokumentów.

ZASADY PRZYJĘĆ

xxx videos.com best x videos xvideos girls porno
Skip to content