fbpx

ZASADY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH

Zasady ubiegania się pracowników administracyjnych o wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Zasady na rok 2023/2024

1. W ramach Programu Erasmus+ (Erasmus) pracownik administracyjny Wyższej Szkoły Lingwistycznej (WSL) może wyjechać do instytucji na terenie Unii Europejskiej.

2. Celem wyjazdu szkoleniowego pracownika administracyjnego jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji związanych z charakterem pracy wykonywanej w WSL, wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie.

3. Przed wyjazdem pracownika administracyjnego do uczelni partnerskiej, powinien zostać uzgodniony pomiędzy stronami program szkolenia określający: program, cele i oczekiwane rezultaty.

4. Formularze aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej www.wsl.edu.pl oraz w Dziale Współpracy z Zagranicą WSL.

5. Wyjeżdżający do uczelni zagranicznej pracownik otrzymuje grant (stypendium) przeznaczony na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Wysokość tego grantu jest obliczana na podstawie wysokości stawek obowiązujących w programie Erasmus+(KA103) określanych przez Narodową Agencję. 

6. Pobyt pracownika administracyjnego w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2023 r. a 30 września 2024 r. Po powrocie pracownik administracyjny składa w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

  • zaświadczenie z uczelni partnerskiej zawierające potwierdzenie odbycia szkolenia,
  • ankietę pracownika – stypendysty Erasmusa (w formie online),

mgr inż. Jarosław Kopera

Rektor Uczelni

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus

Załączniki:

1.Skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Erasmusa

2. Wykaz uczelni partnerskich przyjmujących Pracowników Administracyjnych

Załącznik nr 1

Skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Erasmusa

  1. Rektor Uczelni
  2. Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą
  3. Przedstawiciel Działu Spraw Studenckich
  4. Przedstawiciel Wydziałowy

Załącznik nr 2

Lp.

Kod Erasmusa uczelni partnerskiej

Nazwa uczelni partnerskiej

Data wygaśnięcia umowy dwustronnej

Wyjazdy PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH
– liczba wyjazdów zaplanowanych 
w umowie

A

B

C

D

E

2

E CADIZ01

Universidad de Cadiz

2027

3

4

E TARRAGO01

Universidad Rovira i Virgili

2027

4

5

TR ELAZIG01

Firat University

2027

2

6

P PORTO05

Instituto Politécnico do Porto

2027

4

8

DK ESBJERG17

CVU Vest

2027

2

9

TR ANKARA06

Baskent University

2027

2

10

CZ PLZEN01

University of West Bohemia

2027

2

13

I COSENZA01

Universita della Calabria

2027

2

14

LV DAUGAVP0

Daugavpils Universitāt

2027

suma:

3

24

Skip to content