fbpx

ZASADY PODZIAŁU, PRZYZNAWANIA I WYPŁATY GRANTU

Erasmus+

Zasady podziału, przyznawania i wypłaty grantu studentom, nauczycielom akademickim i pracownikom administracyjnym na rok akademicki 2023/2024.

W odniesieniu do wyjazdów stypendialnych na studia studentów Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie w roku akademickim 2023/2024, ustanawia się następujące zasady rozdziału subwencji:

  1. Miesięczna kwota grantu ustalana jest w oparciu o zalecenia Narodowej Agencji ERASMUS+ na dany rok akademicki i zależy od sumy przeznaczonej przez Narodową Agencję w danym roku akademickim na wymianę studentów. Kwota obliczana jest na podstawie wysokości stawek obowiązujących w programie Erasmus+ (KA103). Ostateczna kwota stypendium jest obliczana przez narzędzie do raportowania Mobility Tool na podstawie daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności.
  2. Kwota grantu zostanie wypłacona w 80%, po otrzymaniu przez WSL potwierdzenia przyjazdu na uczelnie przyjmującą (Certificate of Arrival). Pozostałe 20% zostanie wypłacone po dopełnieniu wszystkich formalności przez studenta, łącznie z uzupełnieniem raportu online i testów językowych OLS. 

 

W odniesieniu do wyjazdów stypendialnych na praktyki studentów Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie w roku akademickim 2023/2024, ustanawia się następujące zasady rozdziału subwencji:

  1. Miesięczna kwota grantu ustalana jest w oparciu o zalecenia Narodowej Agencji ERASMUS+ na dany rok akademicki i zależy od sumy przeznaczonej przez Narodową Agencję w danym roku akademickim na wymianę studentów. Kwota obliczana jest na podstawie wysokości stawek obowiązujących w programie Erasmus+ (KA103). Ostateczna kwota stypendium jest obliczana przez narzędzie do raportowania Mobility Tool na podstawie daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności.
  2. Kwota grantu zostanie wypłacona w 80%, po otrzymaniu przez WSL potwierdzenia przyjazdu na uczelnie przyjmującą (Certificate of Arrival). Pozostałe 20% zostanie wypłacone po dopełnieniu wszystkich formalności przez studenta, łącznie z uzupełnieniem raportu online i testów językowych OLS. 

 

W odniesieniu do wyjazdów nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie w roku akademickim 2023/2024, ustanawia się następujące zasady rozdziału subwencji:

  1. Kwota grantu ustalana jest w oparciu o zalecenia Narodowej Agencji ERASMUS+ na dany rok akademicki i zależy od sumy przeznaczonej przez Narodową Agencję w danym roku akademickim na wymianę nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych.
  2. Wysokość jednostkowego grantu obliczana jest na podstawie stawek określonych przez Narodową Agencję na dany rok akademicki. (kwota przeznaczona na utrzymanie plus ryczałt na koszty podróży) 
  3. Kwota grantu zostanie wypłacona jednorazowo przed wyjazdem.

Wysokość Stawek

 

mgr inż. Jarosław Kopera

 

Rektor  Uczelni

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus

Skip to content