fbpx

Zdalne nauczanie w systemie oświaty i edukacji

Si vis pacem, para bellum” – „Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny”, Wegecjusz, historyk rzymski, IV w. n.e.

Szanowni Państwo,

wszystko wskazuje na to, że przed polską oświatą rysują się kolejne trudne miesiące wypełnione edukacją hybrydową lub nawet w 100% zdalną. Od początku pandemii otrzymujemy ze strony środowiska szkolnego wiele pytań związanych z nauczaniem online. Często są to pytania o warianty platform do komunikacji, najlepsze narzędzia wspomagające naukę online, sposoby pracy online. Konieczność poznania świata IT i nowe wyzwania spadły na nauczycieli tak nieoczekiwanie, że część z nich miało trudności w odnalezieniu się w nowej roli. Kłopoty ze sprzętem, niewłaściwa wersja oprogramowania, stare sterowniki, słabe łącze internetowe, stały się „przysłowiową zmorą” dyrektorów szkół i nauczycieli. Do tego występujący czasem ich sprzeciw, by publicznie wystąpić w Internecie spowodował, że nauka online niejednokrotnie polegała na przesyłaniu uczniowi zadań oraz ich ocenie.

Chcąc wesprzeć dyrektorów szkół w tym wyzwaniu, postanowiliśmy profesjonalnie przeszkolić chociaż jedną osobę z placówki, aby mogła pełnić funkcję lidera w nauczaniu online. Specjalnie w tym celu utworzyliśmy studia podyplomowe: Zdalne nauczanie w systemie oświaty i edukacji. 

Wyższa Szkoła Lingwistyczna jest uczelnią, która od ponad 20 lat prowadzi zajęcia wspomagane online. Od 12 lat mamy w swojej ofercie kierunki, na których kształcenie realizowane jest w całości w formie zdalnej. Dysponujemy ogromnym doświadczeniem w zakresie kształcenia online, choć cały czas doskonalimy się w tej metodzie nauczania, inicjując także specjalistyczne panele dyskusyjne poświęcone zdalnej edukacji.

Nasze studia podyplomowe przeznaczone są dla osób gotowych stać się liderem w edukacji zdalnej w swoich szkołach. Zdecydowanych wspierać i wzmacniać swoje środowisko pedagogiczne, wskazując najlepsze narzędzia dobrane adekwatnie do specyfiki przedmiotów. Ich celem jest pokazanie słuchaczom jak usprawnić przygotowanie się do zajęć, oszczędzać czas, odciążać nauczycieli w żmudnych próbach testowania nowych aplikacji.

Ten program dalece wykracza poza naukę samej obsługi technicznej. Sukces w nauczaniu online odnoszony jest poprzez połączenie dobrego zaplecza technicznego z psychologicznym aspektem zdalnej edukacji. Po zakończeniu naszego programu wasze zajęcia online będą ciekawe i wciągające. Sprawdzone pomysły, jakie wam przekażemy, pozwolą zintegrować uczniów i sprawić, że wciąż będą czuli się klasą. Przekażemy również jak wykorzystać w procesie edukacji aplikacje mobilne w rodzaju: Pinterest, YouTube, Facebook, Instagram i Tik Tok oraz wiele innych. Z drugiej strony do programu zajęć wprowadziliśmy również elementy wiedzy miękkiej, czyli tutoringu, jako narzędzia w zindywidualizowanej edukacji, dającego możliwość wpływania na motywację uczniów do nauki na odległość. Nikt z nas nie wie, kiedy dokładnie powrócimy do starej rzeczywistości. Jeżeli nauczymy się pracować w obecnej, w każdych warunkach będziemy w stanie dobrze wypełniać swoje nauczycielskie powołanie.

 Oferujemy czesne rozłożone na nieoprocentowane raty. Poniżej wszystkie najważniejsze informacje dotyczące studiów, punkty ECTS, wykaz przedmiotów itp. W związku z dużym zainteresowaniem studiami podyplomowymi ilość miejsc jakie możemy zaproponować jest ograniczona.

W ciągu kilku dni przedzwonimy do Państwa, dając możliwość uzyskania dodatkowych informacji. Zachęcamy również do kontaktu z Działem Rekrutacji: tel.34 365 58 02 (wew. 110,111), 667 880 026 lub poprzez adres mailowy: rekrutacja@wsl.edu.pl                                                                         

 

Co się kryje za nazwami przedmiotów?

Organizacja pracy online w placówce oświatowej

●      Jak stworzyć odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne żeby praca online przebiegała płynnie

●      Jak wybrać odpowiednie narzędzia dla naszej placówki

●      Jak utrzymywać stałą komunikację pomiędzy pracownikami i motywować ich do działania

●      Jak rozwiązywać problemy zarówno techniczne jak i metodyczne

●      Ochrona danych osobowych

Metodyka zdalnego kształcenia

●      Specyfika pracy z uczniem na odległość

●      Organizacja pracy zespołu klasowego

●      Motywacja i utrzymywanie dyscypliny

●      Inteligencje wielorakie w nauczaniu zdalnym

●      Wykorzystywanie webquestów

Narzędzia do komunikacji synchronicznej i asynchronicznej

●      Organizacja webinarium

●      Między innymi: MS Teams, Click Meeting, Google Meets, Zoom

●      Google Classroom

●      Poczta elektroniczna, czaty, messengery internetowe

Administracja i zarządzanie platformą e-learningową

●      Podstawy techniczne pracy z platformą Moodle

●      Tworzenie, kopiowanie i archiwizacja kursów

●      Techniki zapisywania i grupowania uczniów

●      Rozwiązywanie problemów technicznych

Projektowanie i prowadzenie kursów

●      Organizacja kursu

●      Zasoby i aktywności w kursie

●      Testowanie i oceny w kursie

●      Zarządzanie grupami

Narzędzia wspomagające kształcenie online

●      Interaktywne quizy

●      Quizlet

●      Zasoby internetowe

●      Kody QR

Tworzenie społeczności i aktywizacja uczniów w zdalnej edukacji

●      Jak pozostać z uczniami w kontakcie

●      Jak zintegrować grupę online

●      Jak aktywizować uczniów do systematycznej pracy online

Aplikacje mobilne i media społecznościowe w nauczaniu

●      Aplikacje mobilne wspomagające nauczanie różnych przedmiotów

●      Pinterest, YouTube, Facebook, Instagram i Tik Tok w nauczaniu

Multimedia w nauczaniu na odległość

●      Przygotowywanie prezentacji multimedialnych

●      Nagrywanie wideo i plików audio

●      Podstawy obróbki graficznej

●      Google docs i praca w chmurze

Projekt zaliczeniowy

●      Projektowanie swojego kursu z wybranej dziedziny pod okiem specjalisty

ORGANIZACJA STUDIÓW

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 220

Punkty ECTS: 30

Warunki ukończenia: aktywny udział w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów, prezentacja projektu zaliczeniowego w postaci autorskiego kursu e-learningowego

Ilość zjazdów: 8 z czego: 1 F2F i 7 online

Studia organizowane są w systemie niestacjonarnym wspomaganym online. Na pierwsze spotkanie zapraszamy Państwa do siedziby uczelni. Kolejne zjazdy będą odbywać się w formie synchronicznej ( w czasie rzeczywistym) online we wcześniej wyznaczonych terminach.  Pozostałe godziny będą realizowane na platformie Moodle w formie asynchronicznej.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które chcą stać się liderem w edukacji zdalnej i nadzorować kształcenie online w systemie oświaty. Zakres materiału jest zaprojektowany w taki sposób, żeby dać Państwu zarówno zaplecze techniczne, jak i metodyczne, aby każdy z naszych absolwentów mógł kompleksowo zarządzać nauczaniem zdalnym, jak również pomagać innym pracownikom, poprzez organizowanie szkoleń i rozwiązywanie problemów.

Skip to content