fbpx

UA Programs B2

Програми підготовки та складання тесту з іноземної мови на рівень В2

Відповідно до установчих документів, що регулюють надання освітніх послуг, зокрема мовної підготовки здобувачів вищої освіти, Вища Школа Лінгвістична (WSL) пропонує Програми підготовки та складання тесту з польської, Англійської, німецької мов (на рівні В2) відповідно до загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти.
Тривалість виконання завдань письмової частини становить від 120 до 180 хвилин відповідно до рівнів мовної компетентності, а тривалість усної частини для кожного її учасника – від 15 до 40 хвилин відповідно до рівнів мовної компетентності.
Усна частина включає один блок – мовлення, який передбачає усну співбесіду у формі монологу, діалогу/інтерв'ю на загальну тематику, пов'язану з повсякденним життям, тематику суспільно-політичного характеру, тематику, пов'язану з професійною діяльністю відповідно до рівнів мовної компетентності, зокрема:
1. Інтерв'ю з екзаменатором: розповісти про себе, свою освіту, професійну діяльність, досвід роботи, своє минуле, теперішнє, майбутнє, висловити припущення (гіпотезу).
2. На основі статті (уривку статті) професійного/суспільно-політичного характеру сформулювати тему, визначити проблематику, представити та захистити свою точку зору у вигляді зв'язного та структурованого висловлювання за допомогою переконливих аргументів та прикладів. Обсяг статті – 400 – 450 слів. Висловлювання має містити вступ, основну частину та висновок. Після висловлювання передбачається дискусія з екзаменатором.
Письмова частина включає чотири блоки:
аудіювання (прослуховування аудіозаписів відповідно до рівнів мовної компетентності та виконання завдань на розуміння почутого);
лексико-граматичний тест, який передбачає виконання завдань, якими перевіряється володіння учасником потрібним лексичним запасом та граматичними структурами;
читання (розуміння прочитаного), що передбачає опрацювання текстів відповідно до рівнів мовної компетентності та виконання завдань на розуміння прочитаного;
письмо
1.Написати лист колезі/діловому партнеру/організації тощо. Загальна кількість слів – 100-120.
2 .Резюме іноземною мовою. Обсяг тексту – 300 слів. Обсяг резюме – 100 -120 слів.
Визначення рівня володіння іноземною мовою включає (але не виключно) такі види завдань:
завдання з варіантом однієї правильної відповіді. До кожного завдання наведено кілька варіантів відповіді, з яких лише один є правильним;
завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів / частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань;
завдання на заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями / частинами речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів;
завдання на виконання лексичних/граматичних трансформацій без зміни змісту вихідного варіанта;
завдання з розгорнутою відповіддю. Такі завдання передбачають створення учасником власного висловлення в письмовій та усній формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації.
Основні пріоритети програми:
Програма розроблена відповідно до загальноєвропейських мовних тестів визначення рівня сформованості мовної комунікативної компетентності;
заняття проводяться досвідченими викладачами з Польщі, Великобританії, Німеччини (дипломовані носії мови);
особистісно-орієнтований підхід до кожного учасника програми;
використовуються сучасні мовні лабораторії, комп'ютерні та мультимедійні класи Вищої Школи Лінгвістичної;
учасники програми самостійно готуються впродовж першого етапу та складають іспит на визначення рівня володіння іноземною мовою;
випускники програми отримують мовний сертифікат, що підтверджує володіння іноземною мовою на рівні В2 відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.
Програма є необхідним інструментом для:
сучасних, креативних викладачів, які хочуть розвиватися і розширювати свої професійні можливості;
здобувачів наукових ступенів, вчених звань.
Як стати учасником програми?
Заповнити анкету і надіслати на електронну скриньку wsl.intpros@gmail.com

Контактна інформація:
Email: wsl.intpros@gmail.com
Tел.: +48 697 880 024
Viber/WhatsApp +48 697 880 024
Вища Школа Лінгвістична
вул. Наджечна 7
42-200 Ченстохова, Республіка Польща
https://wsl.edu.pl/

Skip to content