fbpx

Tłumaczenia

Program dwuletnich studiów magisterskich lub 3 semestralnych (do wyboru)  to oferta dla wszystkich, którzy chcieliby dalej kształcić się w kierunku przekładu pisemnego i ustnego a także praktycznego zastosowania różnych narzędzi, w szczególności tych, które związane są z pracą na komputerze, w pracy tłumacza. Studenci realizują program rozwijający ich umiejętności praktyczne w zakresie przekładu a także specjalizują się w szybko rozwijających się dyscyplinach z pogranicza językoznawstwa oraz technik informatycznych, takich jak korpusy językowe, oprogramowania wspomagające tłumaczenie i lokalizację, pamięć tłumaczeniowa czy narzędzia do tworzenia napisów filmowych i ścieżki dubbingowej. W trakcie studiów, studenci, oprócz zajęć teoretycznych, które dają niezbędną podstawę kierunku, uczestniczą w szeregu zajęć praktycznych, które w sposób bezpośredni przygotowują do pracy tłumacza. Takie ćwiczenia nie tylko rozwijają umiejętności niezbędne do wykonywania różnych typów tłumaczeń: ustnych (symultanicznych i konsekutywnych), pisemnych, audiowizualnych, lokalizacji oraz przekładu specjalistycznego w wybranych dziedzinach, ale także w sposób praktyczny umożliwiają poznanie różnorodnych technik i metod przekładu.

Absolwenci są gotowi do podjęcia pracy w charakterze tłumacza pisemnego i ustnego, korektora tłumaczeń, konsultanta, researchera, nauczyciela przekładu, wykwalifikowanego pracownika wydawnictw, sektora kultury i mediów.

Skip to content