fbpx

Tłumaczenia

Zadaniem programu przygotowanego dla studentów Filologii studiów pierwszego stopnia jest umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności w biegłym posługiwaniu się językiem angielskim, a także poszerzenia wiedzy z zakresu historii, kulturoznawstwa, językoznawstwa i literaturoznawstwa angielskiego obszaru językowego. Ponadto, studenci są przygotowywani do dalszej nauki w kierunku przekładu. Dzieje się to dzięki wykładom, ćwiczeniom i konwersatoriom poświęconym różnym rodzajom tłumaczeń. Każdy ma szansę dowiedzieć się, jaki rodzaj przekładu jest mu najbliższy. Tłumaczenia ustne czy pisemne, literackie czy biznesowe, medyczne czy kulturowe – tego wszystkiego można spróbować na zajęciach. Oprócz różnych rodzajów tłumaczeń, student kształci, rozwija i poszerza swoje kompetencje językowe i społeczne. Przez cały tok studiów, student ćwiczy swoją elastyczność językową, pamięć, precyzję formułowania wypowiedzi, rozumienie ze słuchu, zdolności improwizacyjne i wiele innych kompetencji, bez których nie obejdzie się żaden tłumacz. Student ma możliwość poznania różnych metod pracy tłumacza a także narzędzi tradycyjnych oraz tych związanych z nowoczesnymi technologiami.

Po ukończeniu procesu studiowania, absolwent jest dobrze zorientowany na rynku pracy i znajduje zatrudnienie na przykład: w biurach i agencjach tłumaczeń, w firmach i przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym, w redakcjach gazet i czasopism – także w wersjach elektronicznych, w  wydawnictwach, w instytucjach kulturalnych i naukowych, w agencjach rządowych i pozarządowych, w fundacjach i stowarzyszeniach oraz wszędzie tam, gdzie język angielski jest narzędziem pracy.

Skip to content