fbpx

Tłumaczenia

Studia tłumaczeniowe to nie tylko zdobywanie umiejętności językowych! W pewnym sensie umiejętność doskonałego posługiwania się co najmniej dwoma językami (również językiem polskim) to dopiero początek naszej pracy…

Tłumacz pisemny to nie maszynka, która wykuła na pamięć dwujęzyczny słownik i na zawołanie podaje odpowiedniki. Gdyby tak było, zawód ten wymarłby ponad 50 lat temu, kiedy podjęto pierwsze próby tłumaczenia maszynowego. 

 1. Kompetencje lingwistyczne:
  1. zaawansowana znajomość 2 lub 3 języków obcych,
  2. umiejętność skutecznej komunikacji, zwłaszcza rozumienia i tworzenia tekstów pisanych,
  3. umiejętność swobodnego poruszania się (rozpoznawania i tworzenia) różnych rejestrów i struktur tekstowych,
  4. umiejętność krytycznego myślenia, analizy i interpretacji,
  5. umiejętność dokonywania pogłębionej analizy wypowiedzi i ich funkcji,
  6. umiejętność zastosowania teorii językoznawczych w praktyce,
  7. umiejętność posługiwania się narzędziami ułatwiającymi pracę z językiem,
  8. podniesienie ogólnej kultury słowa i kompetencji w zakresie języka ojczystego
 2. Kompetencje tłumaczeniowe:
  1. umiejętność tłumaczenia pisemnego tekstów wszystkich rodzajów tekstów (łącznie 150 godzin),
  2. umiejętność posługiwania się narzędziami wspomagającymi tłumaczenie (30 godzin),
  3. umiejętność stosowania teorii przekładu do rozwiązywania nowych niespotykanych do-tychczas problemów (30 godzin),
  4. umiejętność rozbudowywania tematycznych zasobów leksykalnych i zarządzania nimi (45 godzin)
  5. umiejętność identyfikowania własnych sprawności psycholingwistycznych i sposobów ich ustawicznego kształcenia,
 3. Kompetencje społeczne:
  1. umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej w pracy własnej i samodoskonaleniu,
  2. umiejętność rozpoznawania swoich emocji i ich skutków,
  3. znajomość swoich silnych i słabych stron umiejętność pracy nad charakterem,
  4. świadomość etycznych konsekwencji własnych decyzji zawodowych,
  5. umiejętność przyjmowania odpowiedzialności za niewłaściwie podjęte decyzje,
  6. umiejętność negocjowania najlepszych warunków pracy, metody negocjacji,
  7. empatia językowa — pogłębione rozumienie intencji komunikacyjnych,
  8. umiejętność słuchania i porozumiewania się — werbalnego i niewerbalnego,
  9. umiejętność synergicznej współpracy z innymi w celu osiągania wspólnych celów, umie-jętność dzielenia się obowiązkami i delegowania ich w pozycji zwierzchnictwa,
  10. gotowość do wykorzystywania szans oraz wytrwałość w osiąganiu wytyczonego celu,
  11. umiejętność planowania zadań
Skip to content