fbpx

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pedagogice opiekuńczo – wychowawczej

Jeśli jesteś posiadasz determinację, siłę woli i umiejętności przekraczania własnych ograniczeń, to kierunek PEDAGOGIKA jest właśnie dla Ciebie. U nas znajdziesz miejsce, które odpowiada wyzwaniom społecznym, kulturowym, ekonomicznym i technologicznym.

Program kształcenia na kierunku PEDAGOGIKA  daje Ci  możliwość zaprojektowania                i realizacji własnej kariery edukacyjnej i zawodowej poprzez wybór określonych specjalności związanych z Twoimi zainteresowaniami jak i zapotrzebowaniem na rynku pracy.

Co osiągniesz studiując u nas?

Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, na wszechstronnie wykształconych specjalistów.

Głównym celem studiów jest poprawa kompetencji oraz zaprezentowanie możliwości posługiwania się technologią informacyjną w nowoczesnej edukacji, na miarę XXI wieku oraz przygotowanie do dynamicznych zmian w cyfrowym świecie. 

W ramach specjalności studenci zdobędą wiedzę między innymi na temat: psychologii przywództwa, coachingu, wykorzystywania nowoczesnych technologii, aktywizowaniu osób niepełnosprawnych, dorosłych i seniorów, tworzenia osobowości lidera, rozwiązywania konfliktów, motywowania, zarządzania emocjami, tworzenia społeczności internetowych i tworzenia oraz prowadzenia grupy.

Po ukończeniu kierunku Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pedagogice opiekuńczo – wychowawczej absolwenci mogą podjąć pracę jako specjaliści, wychowawcy lub opiekunowie w:

  • instytucjonalnych formach pieczy zastępczej
  • placówkach i ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych
  • domach opieki społecznej i placówkach wsparcia dziennego, klubach seniora
  • instytucjach pomocy społecznej
  • ośrodkach interwencji kryzysowej
  • organizacjach pozarządowych 
  • świetlicach szkolnych i pozaszkolnych 
  • instytucjach dla bezdomnych
  • domach kultury
  • nowoczesnych placówkach i instytucjach opiekuńczo – wychowawczych wykorzystujących nowoczesne technologie kształcenia na odległość

Zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

Stworzenia osobowości lidera, rozwiązywania konfliktów, motywowania, zarządzania emocjami i tworzenia społeczności internetowych i tworzenia oraz prowadzenia grupy. 

Ponadto zakres tematyczny specjalności umożliwia wykonywanie pracy w placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczych oraz zakładach karnych.

W ramach specjalności studenci zdobędą wiedzę między innymi na temat: psychologii przywództwa, coachingu, wykorzystywanie nowoczesnych technologii, aktywizowaniu osób niepełnosprawnych, dorosłych i seniorów. 

Skip to content