fbpx

Praca z niedostosowanymi społecznie, profilaktyka uzależnień i kuratela sądowa

Jeśli jesteś posiadasz determinację, siłę woli i umiejętności przekraczania własnych ograniczeń, to kierunek PEDAGOGIKA jest właśnie dla Ciebie. U nas znajdziesz miejsce, które odpowiada wyzwaniom społecznym, kulturowym, ekonomicznym i technologicznym.
Program kształcenia na kierunku PEDAGOGIKA daje Ci możliwość zaprojektowania i realizacji własnej kariery edukacyjnej i zawodowej poprzez wybór określonych specjalności związanych z Twoimi zainteresowaniami jak i zapotrzebowaniem na rynku pracy.
Co osiągniesz studiując u nas?
Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, na wszechstronnie wykształconych specjalistów.
W ramach specjalności studenci pogłębiają wiedzę o przestępczości, aspektach prawa karnego
materialnego, procesowego, wykonawczego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także
zdobywają wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii.

Po ukończeniu kierunku Praca z niedostosowanymi społecznie, profilaktyka uzależnień i kuratela sądowa absolwenci mogą podjąć pracę jako specjaliści, wychowawcy lub opiekunowie w:
• placówkach i ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych
• zakładach karnych
• instytucjach pomocy społecznej
• ośrodkach interwencji kryzysowej
• organizacjach pozarządowych
• instytucjach dla bezdomnych
• aplikowania do konkursu na kuratora zawodowego
• pełnienia funkcji sądowego kuratora społecznego

 

Skip to content