fbpx

Absolwenci specjalności nabywają wiedzę i poszerzają umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu kuratora sądowego oraz pełnienia funkcji sądowego kuratora społecznego zarówno w sprawach karnych, jak i rodzinnych oraz nieletnich.

Program studiów przygotowuje do konkursu na aplikację kuratorską oraz egzaminu kuratorskiego po odbytej aplikacji. Ponadto zakres tematyczny specjalności umożliwia wykonywanie pracy w placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczych oraz zakładach karnych.

W ramach specjalności studenci pogłębiają wiedzę o przestępczości, aspektach prawa karnego materialnego, procesowego, wykonawczego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także zdobywają wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii.

 

Wkrótce możliwość zapisu na nową specjalność

Skip to content