fbpx

Filologia angielska

Studia magisterskie

Jesteś tutaj: Strona główna » Kierunki studiów » Filologia angielska magisterskie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wybierz kierunek studiów:

Lingwistyka stosowana
z modułem pedagogicznym

Lingwistyka Stosowana z modułem pedagogicznym to specjalizacja dostosowana do wymogów świata, w którym żyjemy. Jej największą zaletą jest wszechstronność, która łączy praktyczną znajomość wybranego języka obcego z językoznawstwem i wiedzą z zakresu glottodydaktyki.

Jest to idealna specjalizacja dla osób, które chcą uczyć języka obcego w nowoczesny i kreatywny sposób korzystając z możliwości nowych technologii.

W ramach tej specjalizacji przygotujemy Cię do pracy w międzynarodowym środowisku, damy Ci wiedzę o kulturze wybranego obszaru językowego i powiążemy to z językoznawstwem stosowanym. Ponadto przygotujemy Cię do prowadzenia swojej szkoły językowej łącząc elementy zarządzania, psychologii i akwizycji języka obcego.

Stawiamy na praktyczne umiejętności, nasi studenci uczą się metod i technik, które są gotowe do wdrożenia w pracy z uczniami. Ponadto, wprowadziliśmy przedmioty takie jak: Technologie Informatyczne w Glottodydaktyce oraz Nauczanie Zdalne i E-learning, które dadzą naszym studentom bazę narzędzi internetowych i umiejętność prowadzenia efektywnych lekcji języka przez Internet z wykorzystaniem najnowszych technologii i aplikacji stworzonych dla nauczycieli.

Nauczanie Online – z nami już nie będzie takie straszne, pokażemy Ci jak wykorzystywać:

– interaktywne quizy, które motywują uczniów
–  aplikacje do nauki języka przez muzykę
– interaktywne tablice i prezentacje
– komunikatory internetowe i platformy e-learningowe – u nas dowiesz się, które sprawdzają się najlepiej w pracy z uczniami na odległość.

Perspektywy zatrudnienia:

– lektor języka obcego
– trener umiejętności językowych w firmach
– właściciel szkoły językowej
– praca w mediach i wydawnictwach
– praca w instytucjach  europejskich

Tłumacz

Zadaniem programu przygotowanego dla studentów Filologii studiów pierwszego stopnia jest umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności w biegłym posługiwaniu się językiem angielskim, a także poszerzenia wiedzy z zakresu historii, kulturoznawstwa, językoznawstwa i literaturoznawstwa angielskiego obszaru językowego. Ponadto, studenci są przygotowywani do dalszej nauki w kierunku przekładu. Dzieje się to dzięki wykładom, ćwiczeniom i konwersatoriom poświęconym różnym rodzajom tłumaczeń. Każdy ma szansę dowiedzieć się, jaki rodzaj przekładu jest mu najbliższy.

Tłumaczenia ustne czy pisemne, literackie czy biznesowe, medyczne czy kulturowe – tego wszystkiego można spróbować na zajęciach. Oprócz różnych rodzajów tłumaczeń, student kształci, rozwija i poszerza swoje kompetencje językowe i społeczne. Przez cały tok studiów, student ćwiczy swoją elastyczność językową, pamięć, precyzję formułowania wypowiedzi, rozumienie ze słuchu, zdolności improwizacyjne i wiele innych kompetencji, bez których nie obejdzie się żaden tłumacz. Student ma możliwość poznania różnych metod pracy tłumacza a także narzędzi tradycyjnych oraz tych związanych z nowoczesnymi technologiami.

Po ukończeniu procesu studiowania, absolwent jest dobrze zorientowany na rynku pracy i znajduje zatrudnienie na przykład: w biurach i agencjach tłumaczeń, w firmach i przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym, w redakcjach gazet i czasopism – także w wersjach elektronicznych, w  wydawnictwach, w instytucjach kulturalnych i naukowych, w agencjach rządowych i pozarządowych, w fundacjach i stowarzyszeniach oraz wszędzie tam, gdzie język angielski jest narzędziem pracy.

Język angielski w biznesie

Specjalizacja Język angielski w biznesie to oferta dla osób, którzy chcą połączyć umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim  z praktyczną wiedzą dotyczącą funkcjonowania w szeroko pojętym biznesie czy prowadzenia własnej firmy, w szczególności w środowisku internetowym (e-biznes).

Równolegle do tradycyjnych dla Filologii przedmiotów pogłębiających wiedzę i umiejętności z zakresu języka angielskiego (Praktyczna Nauka Języka, Historia, kultura i literatura krajów danego obszaru językowego, przedmioty językoznawcze) prowadzone są zajęcia z modułu specjalizacyjnego Business English, których celem jest  zaznajomienie studentów ze specjalistycznym słownictwem z zakresu głównych dziedzin organizacji i funkcjonowania każdej firmy oraz przygotowujące do swobodnej i efektywnej komunikacji (zarówno w formie ustnej i pisemnej)  niezbędnej do osiągania sukcesów we współczesnym biznesie. Praktyczny wymiar specjalizacji biznesowej zapewnią Warsztaty biznesowe prowadzone m.in. przez przedsiębiorców, którzy na bazie własnych doświadczeń zawodowych pokażą jak zakładać, prowadzić, rozwijać i zarządzać firmą w dobie światowej i technologicznej globalizacji z dużym naciskiem na ekspansję własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu Internetu i mediów społecznościowych.

TRYB

 • Online:

– dla osób pracujących/rodziców wychowujących dzieci, chcących pogodzić obowiązki zawodowe/prywatne ze studiowaniem i rozwojem osobistym  lub dla osób studiujących stacjonarnie (dziennie)  inne kierunki studiów;

– tylko dwa weekendowe zjazdy w semestrze oraz sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna w siedzibie Uczelni;

– kształcenie odbywa się przede wszystkim na Platformie Online WSL w kursach e-learningowych z każdego przedmiotu dostępnych 24/7; kursy zawierają materiały do nauki (prezentacje, filmiki, itp.) oraz różne aktywności utrwalające i sprawdzające zdobywaną wiedzę (np. zadania do wykonania, quizy, fora dyskusyjne, testy);  systematyczny kontakt z wykładowcami odbywa się za pomocą komunikatorów na platformie, narzędzi do wideokonferencji umożliwiających zdalne konsultacje lub spotkania czy też maila.

–  praca we własnym tempie, zgodnie z własnym trybem dnia i dysponowanym czasem wolnym w ramach sugerowanych przez wykładowców terminów realizacji poszczególnych tematów/zadań w kursie;

Zobacz jak wygląda studiowanie online: https://online21.wsl.edu.pl/

 • Niestacjonarny:
 • zapewnia częstszy bezpośredni kontakt z wykładowcami w siedzibie Uczelni w trakcie  sześciu weekendowych zjazdów w semestrze oraz sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej
 • kształcenie odbywa się również na Platformie Online WSL w kursach e-learningowych z każdego przedmiotu; kursy zawierają materiały do nauki (prezentacje, filmiki, itp.) oraz różne aktywności utrwalające i sprawdzające zdobywaną wiedzę (np. zadania do wykonania, quizy, fora dyskusyjne, testy); systematyczny kontakt z wykładowcami odbywa się za pomocą komunikatorów na platformie, narzędzi do wideokonferencji umożliwiających zdalne konsultacje lub spotkania czy też maila.
 • praca na platformie we własnym tempie, zgodnie z własnym trybem dnia i dysponowanym czasem wolnym w ramach sugerowanych przez wykładowców terminów realizacji poszczególnych tematów/zadań w kursie;

 

 • Stacjonarny:
 • zajęcia głównie w tygodniu w formie tradycyjnej f2f; dodatkowo materiały i aktywności w kursach e-learningowych na Platformie Online WSL umożliwiające utrwalanie i zdobywanie wiedzy i umiejętności

I stopień

Moduł podstawowy i kierunkowy:

 • Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (konwersacja, kurs zintegrowany, rozumienie ze słuchu, gramatyka praktyczna, pisanie, fonetyka)
 • Gramatyka opisowa języka angielskiego
 • Historia języka z elementami gramatyki historycznej
 • Historia literatury anglojęzycznej
 • Kultura i historia krajów angielskiego obszaru językowego
 • Metody efektywnego uczenia się i nauczania
 • Wybrane zagadnienia języka popkultury
 • Proseminarium dyplomowe
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
 • Lektorat do wyboru: język niemiecki, język włoski, język hiszpański

Dodatkowo realizowane są przedmioty z wybranego modułu specjalizacji (zobacz opis specjalizacji).

II stopień

Moduł podstawowy i kierunkowy:

 • Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (konwersacja, kurs zintegrowany)
 • Językoznawstwo stosowane
 • Wybrane zagadnienia z historii / teorii literatury
 • Antropologia kulturowa
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium magisterskie
 • Lektorat do wyboru: język niemiecki, język włoski, język hiszpański

Dodatkowo realizowane są przedmioty z wybranego modułu specjalizacji (zobacz opis specjalizacji).

 

OPŁATY I STOPIEŃ

TRYB STUDIÓW

STUDIA ONLINE

STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA STACJONARNE

CZESNE ZA KAŻDY SEMESTR STUDIÓW

3000 zł

2760 zł

3480 zł

LICZBA RAT CZESNEGO

 

4

 

WYSOKOŚĆ RATY CZESNEGO

4×750 zł

4×690 zł

4×870 zł

TERMIN PŁATNOŚCI CZESNEGO W DANYM SEMESTRZE

 

Semestr zimowy:

1.      Do  10 października

2.      Do 10 listopada

3.      Do 10 grudnia

4.      Do 10 stycznia

 

Semestr letni:

1.   Do 10 marca

2.   Do 10 kwietnia

3.   Do 10 maja

4.   Do 10 czerwca

– Stałe czesne w każdym semestrze

– Możliwe zwiększenie liczby rat czesnego w semestrze

OPŁATY II STOPIEŃ

LICZBA SEMESTRÓW

TRYB STUDIÓW

STUDIA ONLINE

STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA STACJONARNE

Studia 4 semestralne

CZESNE ZA KAŻDY SEMESTR STUDIÓW

3480 zł

3220 zł

3600 zł

LICZBA RAT CZESNEGO

4

WYSOKOŚĆ RATY CZESNEGO

4×870 zł

4x805zł

4x900zł

Studia 3 semestralne

CZESNE ZA KAŻDY SEMESTR STUDIÓW

4560 zł

4320 zł

4480 zł

LICZBA RAT CZESNEGO

4

WYSOKOŚĆ RATY CZESNEGO

4×1140 zł

4×1080 zł

4x1120zł

 

TERMIN PŁATNOŚCI CZESNEGO W DANYM SEMESTRZE

 

Semestr zimowy:

1.      Do  10 października

2.      Do 10 listopada

3.      Do 10 grudnia

4.      Do 10 stycznia

 

Semestr letni:

1.   Do 10 marca

2.   Do 10 kwietnia

3.   Do 10 maja

4.   Do 10 czerwca

 

– Stałe czesne w każdym semestrze

– Możliwe zwiększenie liczby rat czesnego w semestrze 

– system stypendialny (stypendium Rektora, stypendium socjalne, stypendium dla studentów z niepełnosprawnością, zapomogi),

– możliwość wyjazdu w ramach programu ERASMUS+,

Studia I stopnia kierunek Filologia:

1) bez konieczności przystępowania do testu kompetencji językowej, do wyczerpania wolnych miejsc, przyjmowani na studia są kandydaci posiadający jeden z poniższych dokumentów:

a) „Nowa Matura”:

– zdany odpowiedni język na poziomie rozszerzonym (wymagany wynik na świadectwie maturalnym – powyżej 35%), lub

– zdany odpowiedni język na poziomie podstawowym – (wymagany wynik na świadectwie maturalnym – powyżej 80%),

– certyfikat na poziomie minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

– potwierdzenie zdanego egzaminu wstępnego na odpowiedni kierunek filologiczny

w innej uczelni wyższej,

– udział w finale Olimpiady języka angielskiego lub niemieckiego,

– kandydaci nieposiadający żadnego z powyższych dokumentów przyjmowani są na podstawie wyników testu kompetencji językowej, który obejmuje swoim zakresem materiał szkoły średniej.

Studia II stopnia kierunek Filologia:

1)        kandydaci przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej tematu przyszłej pracy magisterskiej.

2)      z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci Wyższej Szkoły Lingwistycznej posiadający tytuł zawodowy licencjata oraz kandydaci posiadający tytuł zawodowy licencjata filologii odpowiedniej specjalności językowej innych uczelni z oceną co najmniej dobrą.

 

 • możliwość przeniesienia się z innej uczelni, na wyższy semestr; po złożeniu podania do Dziekana wraz z załączoną dokumentacją potwierdzającą zaliczone semestry z poprzedniej uczelni
Skip to content