fbpx

Filologia angielska

Studia licencjackie

Jesteś tutaj: Strona główna » Kierunki studiów » Filologia angielska licencjackie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wybierz kierunek studiów:

Lingwistyka Stosowana z modułem pedagogicznym to specjalizacja dostosowana do wymogów świata, w którym żyjemy. Jej największą zaletą jest wszechstronność, która łączy praktyczną znajomość wybranego języka obcego z językoznawstwem i wiedzą z zakresu glottodydaktyki.

Jest to idealna specjalizacja dla osób, które chcą uczyć języka obcego w nowoczesny i kreatywny sposób korzystając z możliwości nowych technologii.

Tłumacz

Tłumaczenia ustne czy pisemne, literackie czy biznesowe, medyczne czy kulturowe – tego wszystkiego można spróbować na zajęciach. Oprócz różnych rodzajów tłumaczeń, student kształci, rozwija i poszerza swoje kompetencje językowe i społeczne. Przez cały tok studiów, student ćwiczy swoją elastyczność językową, pamięć, precyzję formułowania wypowiedzi, rozumienie ze słuchu, zdolności improwizacyjne i wiele innych kompetencji, bez których nie obejdzie się żaden tłumacz. 

Język angielski w biznesie

Specjalizacja Język angielski/niemiecki  w biznesie to oferta dla osób, którzy chcą połączyć umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim/niemieckim (w tym językiem specjalistycznym) z praktyczną wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi funkcjonowanie w szeroko pojętym biznesie czy prowadzenie własnej firmy, z uwzględnieniem środowiska internetowego (e-biznes).

 

– dla osób pracujących/rodziców wychowujących dzieci, chcących pogodzić obowiązki zawodowe/prywatne ze studiowaniem i rozwojem osobistym  lub dla osób studiujących stacjonarnie (dziennie)  inne kierunki studiów;

– tylko dwa weekendowe zjazdy w semestrze oraz sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna w siedzibie Uczelni;

– kształcenie odbywa się przede wszystkim na Platformie Online WSL w kursach e-learningowych z każdego przedmiotu dostępnych 24/7; kursy zawierają materiały do nauki (prezentacje, filmiki, itp.) oraz różne aktywności utrwalające i sprawdzające zdobywaną wiedzę (np. zadania do wykonania, quizy, fora dyskusyjne, testy);  systematyczny kontakt z wykładowcami odbywa się za pomocą komunikatorów na platformie, narzędzi do wideokonferencji umożliwiających zdalne konsultacje lub spotkania czy też maila.

–  praca we własnym tempie, zgodnie z własnym trybem dnia i dysponowanym czasem wolnym w ramach sugerowanych przez wykładowców terminów realizacji poszczególnych tematów/zadań w kursie;

Zobacz jak wygląda studiowanie online: https://online21.wsl.edu.pl/

Moduł podstawowy i kierunkowy:

 • Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (konwersacja, kurs zintegrowany, rozumienie ze słuchu, gramatyka praktyczna, pisanie, fonetyka)
 • Gramatyka opisowa języka angielskiego
 • Historia języka z elementami gramatyki historycznej
 • Historia literatury anglojęzycznej
 • Kultura i historia krajów angielskiego obszaru językowego
 • Metody efektywnego uczenia się i nauczania
 • Wybrane zagadnienia języka popkultury
 • Proseminarium dyplomowe
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
 • Lektorat do wyboru: język niemiecki, język włoski, język hiszpański

Dodatkowo realizowane są przedmioty z wybranego modułu specjalizacji (zobacz opis specjalizacji).

TRYB STUDIÓW

STUDIA ONLINE

STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA STACJONARNE

CZESNE ZA KAŻDY SEMESTR STUDIÓW

3000 zł

2760 zł

3480 zł

LICZBA RAT CZESNEGO

 

4

 

WYSOKOŚĆ RATY CZESNEGO

4×750 zł

4×690 zł

4×870 zł

TERMIN PŁATNOŚCI CZESNEGO W DANYM SEMESTRZE

 

Semestr zimowy:

1.      Do  10 października

2.      Do 10 listopada

3.      Do 10 grudnia

4.      Do 10 stycznia

 

Semestr letni:

1.   Do 10 marca

2.   Do 10 kwietnia

3.   Do 10 maja

4.   Do 10 czerwca

– system stypendialny (stypendium Rektora, stypendium socjalne, stypendium dla studentów z niepełnosprawnością, zapomogi),

– możliwość wyjazdu w ramach programu ERASMUS+,

studia pierwszego stopnia kierunek Filologia:

1) bez konieczności przystępowania do testu kompetencji językowej, do wyczerpania wolnych miejsc, przyjmowani na studia są kandydaci posiadający jeden z poniższych dokumentów:

a) „Nowa Matura”:

– zdany odpowiedni język na poziomie rozszerzonym (wymagany wynik na świadectwie maturalnym – powyżej 35%), lub

– zdany odpowiedni język na poziomie podstawowym – (wymagany wynik na świadectwie maturalnym – powyżej 80%),

– certyfikat na poziomie minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

– potwierdzenie zdanego egzaminu wstępnego na odpowiedni kierunek filologiczny

w innej uczelni wyższej,

– udział w finale Olimpiady języka angielskiego lub niemieckiego,

– kandydaci nieposiadający żadnego z powyższych dokumentów przyjmowani są na podstawie wyników testu kompetencji językowej, który obejmuje swoim zakresem materiał szkoły średniej.

 

 • możliwość przeniesienia się z innej uczelni, na wyższy semestr; po złożeniu podania do Dziekana wraz z załączoną dokumentacją potwierdzającą zaliczone semestry z poprzedniej uczelni
Skip to content