fbpx

Język angielski w biznesie

Specjalizacja Język angielski w biznesie to oferta dla osób, którzy chcą połączyć umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim  z praktyczną wiedzą dotyczącą funkcjonowania w szeroko pojętym biznesie czy prowadzenia własnej firmy, w szczególności w środowisku internetowym (e-biznes).

Równolegle do tradycyjnych dla Filologii przedmiotów pogłębiających wiedzę i umiejętności z zakresu języka angielskiego (Praktyczna Nauka Języka, Historia, kultura i literatura krajów danego obszaru językowego, przedmioty językoznawcze) prowadzone są zajęcia z modułu specjalizacyjnego Business English, których celem jest  zaznajomienie studentów ze specjalistycznym słownictwem z zakresu głównych dziedzin organizacji i funkcjonowania każdej firmy oraz przygotowujące do swobodnej i efektywnej komunikacji (zarówno w formie ustnej i pisemnej)  niezbędnej do osiągania sukcesów we współczesnym biznesie.

Praktyczny wymiar specjalizacji biznesowej zapewnią Warsztaty biznesowe prowadzone m.in. przez przedsiębiorców, którzy na bazie własnych doświadczeń zawodowych pokażą jak zakładać, prowadzić, rozwijać i zarządzać firmą w dobie światowej i technologicznej globalizacji z dużym naciskiem na ekspansję własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu Internetu i mediów społecznościowych.

Skip to content