fbpx

EGZAMIN DYPLOMOWY 3 lipca 2021 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Pedagogika

EGZAMIN DYPLOMOWY
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
3 lipca 2021 r. godz. 8.00
Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

Komisja w składzie:
Przewodniczący: dr Edyta Sadowska, prof. WSL
Członkowie: dr Marek Kalaman
mgr Jadwiga Mielczarek

studia niestacjonarne:

1. 9966
2. 10090
3. 9991
4. 9926
5. 9927
6. 9994
7. 9933

EGZAMIN DYPLOMOWY
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
3 lipca 2021 r. godz. 13.00
Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Komisja w składzie:
Przewodniczący: dr Edyta Sadowska, prof. WSL
Członkowie: dr Marek Kalaman
mgr Jadwiga Mielczarek

studia niestacjonarne:

 1. 10081

 2. 10105

 3. 10074

 4. 10067

 5. 10087

 6. 10080

 7. 10007

 8. 9928

 9. 9929

 10. 10142

 11. 9995

 12. 10348

 13. 10261

 14. 9932

 15. 9989

 16. 10075

 17. 10008

 18. 10084

 19. 9195

Skip to content