fbpx

Kierunki studiów - FILOLOGIA ANGIELSKA

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NIESTACJONARNE ONLINE I NIESTACJONARNE

2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – NIESTACJONARNE ONLINE I NIESTACJONARNE

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W 3 SEMESTRY – NIESTACJONARNE ONLINE I NIESTACJONARNE

Wymagane dokumenty:

STUDIA I STOPNIA
• formularz rekrutacyjny na studia (druk wewnętrzny Uczelni)
• świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
• 1 fotografię (37 mm x 52 mm)
STUDIA II STOPNIA
• formularz rekrutacyjny na studia (druk wewnętrzny Uczelni)
• odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) – w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r. – część A (odpis) i B (suplement) dyplomu
• 1 fotografię (37 mm x 52 mm)
Kandydaci spełniający warunki kwalifikacyjne przyjmowani są na studia w dniu złożenia dokumentó

Skip to content