ZASADY PODZIAŁU, PRZYZNAWANIA I WYPŁATY GRANTU - WSL